Asanas
De olika asanasen i yoga påverkar olika delar i kroppen. Med hjälp av asana fyller vi på med den livsviktiga pranaenergin via våra chakras (prana finns beskrivet under fliken yogafilosofi). Det skulle nog kunna skrivas en bok om varje position.

Yoga ställningarna har en viktig verkan att de stärker och renar nervsystemet, särskilt ryggmärgen och nervknutorna. Dessa motsvarar pranas banor i den eteriskakroppen.

Om nervsystemet och de endokrina körtlarna är friska, kan också kroppen reagera positivt på hot eller krav. Men om balansen har förlorats i nervsystemet och hormonnivåerna är i obalans då sänds det ut budskap om nödläge, då uppstår utmattning, ångest, högt blodtryck, depression eller något nervöst besvär som följd.

p