Yoga
Läs mer: Yoga filosofi » | Asanas » | Om kosten »

Yoga är en vägledning genom hela livet. Den går att anpassa till ålder och olika omständigheter, helt enkelt allomfattande. Yogan ger sinnesro, flexibilitet i så väl mentalt som fysiskt. Vitalitet i både kropp och själ. Yoga innebär väldigt mycket dels fysiska rörelser som kan vara både fysiskt krävande och lugna statiska rörelser, sträcker ut musklernas, lederna och ryggraden vilket gör hela kroppen spänstig och stark. Andningsövningarna ökar syretillförseln till hjärnan och till resterande delar av kroppen vilket även underlättar för slaggprodukter att lämna kroppen och att cirkulationen ökar så det blir en genomströmning i hela kroppen. Meditationen hjälper dig att möta ditt innersta och lätta på alla tankar som kan vara störande för att du ska kunna släppa och sortera en massa onödiga tankar som läggs till vårt undermedvetna. Det som vi bearbetar när vi drömmer.

Varför Yoga?
Yogan är ett fantastiskt verktyg som hjälper till att lättare möta vardagens händelser genom ett lugnare och mer balanserat sinne. Människor idag söker sig till yogan av flera olika anledningar bla. för att lära sig hantera stress, för att få mental och fysisk träning . Även för att söka något annat än den materiella snabba verkligheten. Yogan är det äldsta systemet i världen för personlig utveckling som innefattar kropp ,sinne och själ.

Andningen?
Andningsövningarna är en del i yogan. Syftet är att kunna kontrollera livsenergin som sker via andningen i och med det även sinnet. Andningen talar om för nervsystemet vad som är på gång. Ditt sätt att andas speglar din sinnesstämning. Följaktningen kan du lära dig kontrollera sinnet genom att kontrollera andningen.

Meditation?
Patanjali säger att om du kan sitta tyst utan att röra dig på några timmar, växer du i din förmåga att vara. Just att stanna tid och rum och bara vara här och nu, utan att göra något, utan att röra dig, inte någon aktivitet, bara vara där. Det tar ofta ett tag innan man kan bemästra sinnet. När man kan släppa det greppet som tankarna har över oss och låta dom flöda fritt utan att gå in i det som kommer upp. Detta hjälper dig bli centrerad . Om du kan stanna i en ställning blir kroppen din tjänare- den följer dig. Ju mer kroppen följer dig , desto starkare och större blir ditt varande. Så länge kroppen är stilla är också sinnet det, för kropp och sinnet är en och samma sak. Tanken är att hitta friden och ron inom dig själv.

Vem är du?
Med en upplevelse av att upptäcka den du är, nå en djupare insikt om verklighetens sanna natur. Du som människa bli fullständigt medveten och uppnå din fulla potential och styrka det är yoga.

Vad kan bli bättre med yoga?

Det finns många symtom som kan bli bättre och även försvinna med hjälp av yoga. Högt blodtryck, artrit(ledinflammation), åderbråck, astma, hjärtbesvär, åderförkalkning, prostatabesvär bl.a. Man påverkar körtlar och de inre organen positivt, så kroppen bli hjälpt att kunna rena sig från slaggprodukter.

p