Mitt namn är Irene Rönn
Yoga är en viktig del i mitt liv som jag utövat sedan 1998. Jag är utbildad och är certifierad instruktör.

Yogan är ett äventyr för mig, ju mer jag lär mig ju mer vill jag utveckla och upptäcka inom mig själv. Yogan påverkar varenda cell i kroppen positivt. Jag har funnit att jag har fått ett livslångt kärleksförhållande till mig själv via yogan.

Jag har en 3 årig högskoleutbildning i alternativ medicin som heter bonitologi. Här ingick både anatomi och fysiologi. Detta har jag även stor hjälp av inom yogan. En Bonitolog jobbar med hela kroppen som en helhet (holistiskt). Jobbar med orsaken så symtom försvinner. Arbetsredskapet är kinesologi och grunden till ohälsa bearbetas med hjälp av bl.a. homeopati, immunbiologi, olika energiarbeten, essenser m.m.  På så vis kan kroppens läkning få ske med en optimal hälsa,  som sker med en naturlig följd.

Jag är utbildad i shandithi kinesologi . Shandithi betyder obegränsad harmoni. Med denna metod jobbar jag med att aktivera den kroppsegna intelligensen.

Jag har gått många kurser som utvecklar och gynnar det andliga och själsliga. Yogan har det jag söker, det är en livslång kurs där alla sidor utvecklas. Både insida och utsida.


p